Samtliga tuber är nu invalsade i ångpannan på ångturbinloket M3t nr 71. Här pågår kragning av tuberna. Grängesberg mars 2017. 
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.

Kragningsverktyg.
Foto: Tobias Johansson.