TGOJ litt T66 nr 713 med godståg i 
Piteå den 15 augusti 2005.
Om 30-40 år kanske denna tingest 
drar föreningens museitåg.
Foto: Dan Thunberg