Pågående renovering av öppna godsvagnar. Vagnarna är TGOJ litt Ns nr 4787 och
OFWJ litt Pm nr 1727. För att få rätt dimension på virket specialbeställdes
plank hos ett sågverk. Nya smörjdynor har också tillverkats till glidlagren.
Grängesberg den 21 juni 2006.
Foto: Dan Thunberg