I en hast sändes SJ litt R nr 976 till
Grängesberg för omtubning den 3 juni 
2006, för att om möjligt kunna medverka
i Sveriges Järnvägars 150-års jubileum
"Tåg 150". Grängesberg den 3 juni 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Många tuber var pluggade och till och 
med svetsade i främre tubplåten vilket
medförde extra försiktighetsåtgärder.
Grängesberg den 8 juni 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Den 12 augusti hade äntligen tuberna
anlänt så att tubningen kunde påbörjas.
Foto: Lars Åhlström

 

Tubvalsning i fyrboxen, den 12 augusti
2006.
Foto: Lars Åhlström

 

Tubningen den 13 augusti 2006.
Foto: Lars Åhlström

 

Den 26 augusti transporteras R nr 976 
till Gävle efter omtubning.
Foto: Lars Åhlström

 

R nr 976 under ånga. Gävle den 30 
augusti 2006.
Foto: Lars Åhlström

 

Våra nyrenoverade vagnar, OFWJ Pm nr 
1727, OFWJ NN nr 367 och TGOJ Ns nr 
4787 på väg till "Tåg 150" i Gävle.
Grängesberg den 26 augusti 2006.

 

Den 8 september hade vi besök från Norge. Det var Norsk Jernbanekubb, NJK,
som mellanlandade hos oss på väg till Tåg 150 i Gävle.
Foto: Dan Thunberg

   

Ångturbinloken M3t nr 71 och 73 
paraderar för besökare från tyskland.
Grängesberg den 11 september 2006.
Foto: Dan Thunberg