Ett stort antal sliper håller på att bytas ut på bangården.
Grängesberg den 4 oktober 2006.
Foto: Dan Thunberg.