E2 nr 1152 iordninggjord för transport till Heby där loket med all sannorlikhet
får en hederlig behandling i sitt nya liv. Av dom drygt hundratalet
beredskapslok som släpades till Grängesberg under 1990-talet återstår 
idag mindre än en handfull kvar. Grängesberg den 25 oktober 2006.
Foto: Dan Thunberg