Plogning av Grängesbergs Malmbangård med T23 126 och spårrensare, den 1 mars
2007.
Foto: Dan Thunberg