TRABANT & IFA - KLUBBEN SVERIGE höll sitt årsmöte i strålande solsken vid
Lokmuseet Grängesberg den 14 april 2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi