E2 nr 1072 iordninggjord för transport 
till Värnamo.
Grängesberg den 1 juni 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Transporten klar för avgång från
Grängesbergs Malmbangård kl 06:05
den 2 juni 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Smörjuppehåll i Lindesberg.
Foto: Lars Åhlström

 

Smörjuppehåll i Frinnaryd.
Foto: Lars Åhlström

 

Slutdestination för vår del, Värnamo.
Foto: Dan Thunberg

 

Dagen därpå, den 3 juni. Tåget klart
för avgång från Värnamo till
Grängesberg.
Foto: Dan Thunberg