Årets sista trivselkväll vid Lokmuseet ägde rum den 7 augusti 2007.
Foto: Lars Åhlström.