På grund av platsbrist har GIA 
Industri AB varit inhysta hos oss för
renovering av Banverkets MTR 1676B,
som för övrigt är tillverkad av GIA.
Grängesberg den 9 oktober 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

MTR 1676B klar för leverans efter
renovering som bl.a. bestod av hjul
och växellådsbyte.
Grängesberg den 29 november 2007.
Foto: dan Thunberg

 

Från TÅGAB i Kristinehamn har vi fått överta lokomotorn litt Z1 nr 201, fd TGOJ
Z1 nr 24. Loket transporterades av TÅGAB till Hällefors, upplastad på vagn, där
vi hämtade den med vår Hg nr 205 den 28 november 2007.
Grängesberg den 29 november 2007.
Foto: Dan Thunberg