T23 nr 126 med persontåg vid Nyköping
Södra.
Foto: Dan Thunberg

 

Röjning av buskar vid Nyköping S.
Foto: Lars Åhlström

 

Resenärer lämnar tåget och styr kosan
mot marknadsplatsen i Oxelösund.
Foto: Lars Åhlström

 

Marknadsbesökare ombord på tåget, på
en av de sex returresorna till
Nyköping.
Foto: Lars Åhlström

 

Biljettförsäljning vid Nyköping Södra.
Foto: Lars Åhlström

 

Rundgång med T23-an i Oxelösund för en
ny resa till Nyköping S.
Foto: Lars Åhlström

 

Städpatrull. En fiskmås lyckades hitta
resterna av en fläskkotlett efter
föregående kvälls grillning.
Foto: Lars Åhlström

 

Dags för hemfärd från Oxelösund.
Dragare är Hg nr 205.
Foto: Dan Thunberg

 

T23 nr 126 efter hemkomst och utförd
växling av marknadståg mm något
efter midnatt den 11 maj 2008.
Foto: Dan Thunberg

 

Stallning av loken.
Foto: Dan Thunberg