GBBJ arrangemang i samband med Svenska Järnvägsklubbens resa, den 23 maj 2008.
Samtliga foton:Dan Thunberg.


 

Hg nr 205 ankommer till Smedjebacken med 170 SJK-resenärer. 
I aktern Bt nr 305.


 

Hg 205 med resenärerna anländer 
till Grängesbergs Malmbangård 
för besök vid Lokmuseet. Bt 305 
lämnades i Ludvika för att dra 
SJKs tomtåg till Grängesberg.


 

Med T23 nr 126 dras tåget in 
till museet.


 

Bt och Ra-lok med SJK-tåget 
ankommer Grängesbergs 
Malmbangård för upphämtning av
resenärerna för vidarebefordran 
till Hällefors.


 

Tågbyte vid Grängesbergs Malmbangård.