Det har varit och är en omfattande renovering av ångturbinloket M3t nr 71 som kommer att fortsätta en tid framöver. Packningar har utbytts, ventiler har slipats, ny asklåda är under tillverkning mm, mm, mm. Bilderna visar eftervalsning av stortub i fyrboxen samt dom färdigvalsade och kragade tuberna i fyrboxplåten. Grängesberg den 16 februari 2018.
Foton: Tobias Johansson
Bildtext: Dan Thunberg.

2018-03-19 19:49