I pressande värme, drygt 31 grader C i skuggan, växlade vi massaved på bangården.
Svettigt tyckte alla förutom T23-an som tycktes må alldeles utmärkt i denna
temperatur. Grängesberg den 5 juni 2008.
Foto: Dan Thunberg.