Pågående byte av några hundratal sliper på bangården. Grängesbergs Malmbangård den 15 augusti 2008. (Tre första bilderna)
Foto: dan Thunberg

 
   
 

Nyinlagda sliper.


 

Montering av rälsbefästning.

 

Stoppmaskinen gör det slutliga grovgörat.

Grängesbergs Malmbangård den 18 augusti 2008. (Fyra sista bilderna)
Foto:Dan Thunberg