Stora resurser har under sommaren och hösten lagts på bangården med byte av drygt 400 sliper,
byte av skarvjärn samt byte av en del räler mm. Det som återstår är lite finputs samt uppstädning.
Dom glada rallarna är Ronny och Rauli. Grängesbergs Malmbangård den 7 oktober 2008.
Foto: Dan Thunberg