Första helgen i november var vi över till Norge och hjälpte våra vänner
på "Tertitten" URSKOG HØLANDSBANEN med att kraga tuber i fyrboxen på ångloket "PRYDZ".

Foton: Rauli Joutsijärvi. Sörumsand den 1 november 2008.