TGOJ M3b nr 61 intagen för en större "översyn", Grängesberg den 29 januari 2009.
Foto: Dan Thunberg