Inpassning och lodning av den nya skorstenen till ångloket litt Ka nr 692. Grängesberg den 13 maj 2009.
Foto: Dan Thunberg

 

Nytillverkad länkrörelse till smörjpress, Ka 692. Grängesberg den 13 maj 2009.
Foto: Dan Thunberg

 

Övre del av länkrörelse samt nya smörjledningar från smörjpress, Ka 692. Grängesberg den 13 maj 2009.
Foto: Dan Thunberg

 

TÅGAB Z1 nr 201 under återställande till originalet, TGOJ Z1 nr 24. Grängesberg den 3 juni 2009.
Foto: Dan Thunberg 

   

Lokgrillen vid museet redo för sommarens
evenemang. Grängesberg den 3 juni 2009.
Foto: Dan Thunberg