Den 6 juli 2009 lastar vi NKlJ Z4p nr 4 i Hagfors och transporterar den till Grängesberg.
Lokomotorn skall här renoveras och spåras om från 891 mm till 1093 mm spårvidd samt
återställas till det skick den hade då den trafikerade KURJ, Köping - Uttersberg - Riddarhyttans
Järnväg, då med litt Z4tu. Därefter skall loket transporteras till Köping - Uttersbergs Järnvägs
museiförening.

Samtliga foton: Dan Thunberg och Elisabeth von Knorring