Korgen till den kombinerade post och resgodsvagnen, OFWJ litt DF nr 1121, hämtades i Åkers Styckebruk och transporterades till Grängesberg med lastbil. Här ankommer transporten Grängesbergs Malmbangård där korgen lastas över på verkstadstrallor. Den 19 oktobger 2009.
Foto: Dan Thunberg.