Efter 40 år som NKlJ Z4p nr 4 och spårvidd 891 mm har nu lokomotorn återfått sin tidigare spårvidd 1093 mm. Lokomotorn håller för närvarande på att återställas som SJ Z4tu nr 316 vilken beteckning den hade när den trafikerade Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg. Grängesberg den 19 november 2009.
Foto: Dan Thunberg.