En härlig syn som inte skådats sedan den 16 oktober 1982. Ångturbinloket M3t nr 72 var tillsammans med sina systermaskiner nr 71 och 73 placerade i lokstallet på Grängesbergs Malmbangård sedan slutet av 50-talet i beredskapssyfte.
Detta med beredskap ändrades dock senare då man insåg att personal till dessa lok var starkt begränsad varför man hos TGOJ styrelse beslutade att loken skulle bevaras intakt till eftervärlden. År 1980 fick vår förening en förfrågan från TGOJ om vi kunde återställa M3t nr 71 i kördugligt skick till SJ 125 års jubileum året därpå vilket vi också utförde. År 1982 fick vi åter en förfrågan om vi exteriört kunde låna ut och återställa 72-an för utställningsändamål vid Jvm i Gävle, nuvarande Sveriges Järnvägsmuseum. Anledningen till detta var att dåvarande chef i Gävle skulle kunna visa upp de båda tillverkningsnumren, 1000 från deras A lok och nr 2000 från 72-an vilka var tillverkade av NOHAB.
72-an renoverades exteriört av oss och transporterades till Gävle med ångloket Gb nr 95 som dragkraft den 16 oktober 1982.

Grängesberg den 7 december 2009.
Foto: Dan Thunberg