Spårriktare Matisa BNRI-85 skänkt av Svenska Spårvägssällskapet mot att vi hämtade den i Rissnedepån i Stockholm där den tidigare ägaren SL tunnelbana haft den uppställd. Här anländer spårriktaren Grängesberg och sätts åter på fast räls den 7 juni 2010.
Foto: Dan Thunberg.