Under en dryg veckas tid har vi byggt åtta nya spår vid vändskivan. Detta för att kunna dra ut loken på vändskivan, köra över dragfordonet på ett av dom nya spåren för att sedan hämta det utdragna loket med annat dragfordon vid lämpligt spår.
Spårarbetena blev klara den 17 juni 2010.
Foto: Dan Thunberg.