Under hela 1990-talet hade vi något av våra ånglok påeldade året runt, bl.a. för växling och på vintern även för snöröjning av bangården.
Här är det SÅS ånglok litt S1 nr 1921 som varit påeldat i 21 dagar efter tubbytet. En mycket varm arbetsplats tycker dom som renoverar taket och durken på loket. Grängesberg den 13 december 2010.
Foto: Dan Thunberg