Vårt ånglok litt B nr 1281 intaget för renovering och omtubning. Grängesberg den 5 januari 2011.

Foto: Dan Thunberg