1978

Då TGOJ ej har användning för mer än 2 stallplatser av dom 10 överväger man att riva större delen av lokstallarna på Grängesbergs Malmbangård. Inuti stallarna finns dock 6 st ånglok av mycket exklusiva mått, bl.a 3 st ångturbinlok.

Samtidigt har man vid Grängesbergs Gruvor överskott på personal varför en förfrågan framställs till TGOJ om att få röja undan sly, gräs mm samt snygga upp stallarna invändigt, vilket TGOJ medger. Allt i sysselsättningsskapande syfte.