1979

 

En försiktig framställan görs till TGOJ om möjligheten finns att få iordningställa ångloket litt Gb nr 95.

TGOJ svarar tveksamt ja och med hjälp av personal från bl.a TGOJ besiktigar man loket.

Pannan kalltrycks och loket iordningställs samt en kortare provtur utförs på Grängesbergs Malmbangård.

Som en sektion i Grängesbergs Hembygdsgille bildas föreningen av fem personer:

Stig Adolfsson, Hans Eriksson, Gunnar Gustafsson, Alf Jansson och Dan Thunberg.

Föreningens namn blir: LOKSEKTIONEN AV GRÄNGESBERGS HEMBYGDSGILLE.