1980
Renoveringen av Gb 95 fortsätter och den 21 maj besiktigas och godkänns loket av Statens Anläggningsprovning.
I slutet av april får föreningen en förfrågan från TGOJ om vi tror oss kunna iordningställa ångturbinloket litt M3t nr 71, till SJ 125-års jubileum i juni 1981, vilket vi tveklöst svarar ja till. Loket rullas ut ur sin malpåse den 5 maj varvid renoveringen påbörjas.
Med Gb 95 och en inlånad träpersonvagn företar föreningen sin första resa i samband med Gruvans Dag i Grängesberg den 31 maj.                         
  
Renoveringsarbetet på ångturbinloket M3t 71 pågår under sommaren och hösten. Den 8 november kommer den stora dagen då turbinen skall provköras. Provkörningen av turbinen går alldeles utmärkt och en mindre provtur med loket företas på Malmbangården.