1981
En längre provkörning av ångturbinloket M3t 71 genomförs den 25 april, sträckan Grängesberg - Kopparberg - Grängesberg med tillkopplad personvagn. Allt fungerar klanderfritt.
Den inlånade träpersonvagnen inköps av föreningen. Föreningsmedlemmar bidrar med lån för att finansiera inköp av fd TGOJ ånglok litt M3 nr 49 som sedan många år stått uppställt utomhus i Boden.

Transporten av M3 49 samordnas med en SJ transport, bestående av malmtågslok och malmvagnar, som skall gå sträckan Kiruna - Stockholm för att deltaga i SJ 125-års jubileum.

Två man från föreningen reser den 7 juni till Boden för att smörja upp 49-an samt tillse och smörja loket under färden till Stockholm, som senare skulle visa sig bli en mycket strapatsrik och lång resa.

Smörjning och framväxling av 49-an sker under natten och strax före klockan fyra på morgonen den 8:de avgår vi från Boden med en största tillåtna hastighet av 40 kilometer i timmen.

Smörjuppehållen blir täta och många till en början för att inte riskera varmgång i hjullagren med tanke på den långa tid (ca 7 år) som loket stått utomhus i ur och skur.

Pga den låga hastigheten blir vi stående vid var och varannan station för tågmöten samt förbigångar och i Trehörningsjö blir vi beordrade att medtaga ett långrälståg  till Ånge.

I Ånge vill ingen veta av något långrälståg (och ingen annanstans heller) varför tåget medföljer ända till Stockholm. Strax före Stockholm blir vi intagna på ett sidospår pga att ett godståg står på huvudtågvägen med ledningsbrott, vilket innebär att tåget stod fastbromsat.

Vi beordras hjälpa till att växla undan vagnen med ledningsbrottet för att godståget ska kunna fortsätta, vilket vi också gör. Problemet är nu att den skadade vagnen står framför oss varför vi måste backa ut hela det långa tåget och passera tre vägkorsningar.

Det hela går dock problemfritt och på morgonen den 11 juni är vi framme i Stockholm. Något senare på morgonen anländer Gb 95 och M3t 71 med malmvagnar, från Grängesberg, för att senare deltaga i SJ 125-års firande.

 

Den 13 juni firar SJ 125 år, Gb 95 medverkar tillsammans med KJ 17 i pendeltågstrafik mellan Stockholm C och Älvsjö under hela dagen.
M3t 71 med malmvagnar deltar i en tågkavalkad där olika fordonstyper uppvisningskör mellan Tomteboda och Värtan.
Sent på kvällen den 13 avgår vi från Stockholm med lok och vagnar plus M3 49 och ankommer Grängesberg på eftermiddagen dagen därpå.
Den 3 september påbörjas renoveringen av M3 49 vilken blir rätt omfattande då loket saknar betydande delar samt är ganska rostangripet.
Ännu ett uppdrag för M3t 71 äger rum den 5 september då en resa för Svenska Järnvägsklubben anordnas sträckan Ludvika - Frövi t.o.r.
Under sommaren har en del äldre godsvagnar anlänt till museet. Årets resor avslutas den 5 oktober då ASEA i Ludvika hyr oss för en resa Ludvika - Grängesbergs Malmbangård - Ludvika. Dragkraft denna gång är Gb 95 med tillkopplad träpersonvagn, Bco2 nr 2.