1983
Efter många mödosamma arbetstimmar står ångloket TGOJ litt M3 nr 49 nyrenoverad och påeldad utanför lokstallarna i Grängesberg, den 22 januari. Provkörning äger rum samma dag på Malmbangården, med lyckat resultat.
 
Renoveringen av träpersonvagnen Bco2 nr13 pågår.

Den 1 mars påbörjas renovering samt återställande till originalutförande av TGOJ Gs nr 803 till FLJ G1 209. Vagnen är en täckt godsvagn som skall återfå sin bromskupé mm.

Föreningens första medlemstidning utkommer, "Medlemsbladet".

 

Onsdagen den 27 april besiktigas ångloken Gb 95, M3 49 och M3t 71 av Statens Anläggningsprovning.

När besiktningarna är slutförda råkar TGOJ:s växellok ut för ett haveri. Reservdelar eller reservlok finns i Eskilstuna, 16 mil från Grängesberg.

Efter ca 1 timme börjar man ringa från gruvan och granulverket till ställverkets chef och begära tappning av malm och granuler.

I Grängesberg finns tre stycken ånglok med fullt tryck.

Vad gör då ställverkets chef?

Jo, i samråd med TGOJ:s vd Ragne Johansson, som av en händelse råkar befinna sig på Grängesbergs Malmbangård, beslutar man att ta kontakt med trafikchefen i Eskilstuna.

Denne tvekar ej utan ger ställverkschefen tillstånd att sätta in ett ånglok i växlingsarbetena. Åter efter 31 års vila från aktiv tjänst träder M3t nr 71 in som malmtågsdragare.

Man startar med att dra fram ett mindre tåg, ca 600 ton från exportfältet för att sättas in i ett väntande malmtåg mot Oxelösund.

Sedan dras ett tåg på ca 1000 ton ut från granulverket för att sättas in på malmbangården. Växlingsarbetet fortsatte sedan ett par timmar och besågs av en nöjd VD och belåten TGOJ personal.

 

HM Konungens & Drottningens Eriksgata i Dalarna 1983.

I slutet av mars får vi upplysningar om att Konungaparets Eriksgata i Dalarna skall inledas med ångtåg från Smedjebacken till Ludvika och på ett tidigt stadium stod det klart att det var vår förening som skulle stå för evenemanget.

Resan skall gå från Smedjebacken till Ludvika och från stationen i Ludvika backas upp till ASEA:s industriområde där ett speciellt podium skall byggas för emottagandet av Konungaparet. 

 

I slutet av april blir vi kontaktade av ASEA som önskar att vi kommer ner med tåget för att på plats kunna få dom rätta måtten för byggnationen.

Detta sker den 28 april och inte utan problem. På nerfärden till Ludvika brister en plugg, modell större, i ånglådan på M3 49 vilket medför att loket blir i det närmaste orkeslöst.

Nåväl, proven vid ASEA kan utföras men för att ta sig upp för backarna till Grängesberg får vi anlita en lokomotor som hjälp.

Skadan repareras dagen därpå och ASEA vill ha ner tåget ytterligare en gång för att prova inpassningen av det podium man byggt, så den 6 maj är det dags för en ny tur till Ludvika.

Allt löper väl och vi återvänder till Grängesberg för en sista slutputs.

Måndagen den 16 maj är det dags för det stora evenemanget.

Kl 08.00 avgår vi från Grängesberg med ångloken Gb 95, M3 49 samt personvagnarna Bco2 nr 13 och nr 2 plus skyddsvagnen G1 nr 209.

Gb 95 kopplas av i Ludvika som reservlok och strax efter 9 avgår M3 49 ensam med tåget som ankommer till Smedjebacken kl 09.30.

Loket pryds med flaggor, tåget ställs iordning och genomsöks av SÄPO.

 

 

         

 

 

Kl 10.55 anländer kortegen till stationen i Smedjebacken.

Vi hälsar Konungaparet välkomna ombord och kl 11.02, 2 minuter försenade, avgår vi från Smedjebacken.

I personvagnen BCo2 nr 2 reser HM Konungen och HM Drottningen, hovfolk, landshövdingen med fru samt filmteam, säkerhetsvakter m.fl.

I personvagnen Bco2 nr 13 finns ca 60 journalister m.fl.

En helt fantastisk syn mötte oss under hela resan, så gott som hela sträckan mellan Smedjebacken och Ludvika var kantad med vinkande mäniskor.

Exakt på utsatt tid, kl 11.30, anlände vi ASEA:s industriområde.

Efter tal av Ludvika kommuns representant m.fl kunde Konungaparet med följe fortsätta sin Eriksgata i Dalarna efter en enligt Konungen, mycket intressant och givande resa med föreningens ångtåg.

 

Under våren - sommaren har TGOJ tjänstevagn Q nr 9023a renoverats och återställts till ÖKJ litt G3a nr 476, en mycket användbar godsvagn för vårt utflyktståg.

 

Lördagen den 3 september drar vi åter till Ludvika med Gb 95, M3 49 och persontåg.

Denna gång skall vi köra fyra turer t.o.r. på sträckan Ludvika - Nyhammar. Döm om vår förvåning när vi dundrar in på stationsområdet i Ludvika.

Plattformen är till brädden fylld av resande.

Hur det nu än gick till så när dagen är till ända har vi transporterat ca 1600 resenärer! M3 49 används som tåglok medan Gb 95, med personal, står uppställt i Ludvika för allmänhetens påseende.

På stationsomdrdet i Nyhammar har dagen till ära anordnats med bl,a auktion, hästskjuts mm.

 

 Den 4 september hämtar vi 4 st malmvagnar, utav den äldre typen, som under många år stått uppställda i Storå lokstall. Dragkraft är Gb 95.
 

 

Onsdagen den 14 september har ASEA i Västerås beställt en resa för sina gäster, teckniska direktörer från 28 olika nationer, sträckan Ludvika - Grängesberg M.

Lok M3 49 med persontåg avgår kl 17.30 mot Ludvika där representanter från ASEA samt serveringspersonal stiger ombord.

Något senare kommer också gästerna och kl 19.10 avgår vi mot Grängesberg M med ankomst 19.45.

Sedan dom resande lämnat tåget börjar en febril verksamhet med att iordningställa lok och vagnar, för redan kl 20.10 samma kväll har vi avgång mot Avesta.

Det är nämligen Avesta Järnverk som hyrt in oss till sitt 100-års jubileum som skall gå av stapeln nästa dag.

Till Borlänge anländer vi tidtabellsenligt kl 22.25, men problem uppstår med vattentagningen då makadam fyllts över brandposten och ingen kan lokalisera var den ligger.

Vi tvingas nu gå in med loket till lokstationen och där fylla på vattenförrådet, ca 12 kubikmeter, med en klen trädgårdsslang vilket tog en enorm tid.

 

1 timme försenade avgår vi från Borlänge och färden går nu klanderfritt genom den dimmiga natten till Krylbo dit vi anländer kl 02.15.

Vagnarna ställs upp vid värmepost och loket går ner till lokstallet för vändning, slaggning och vattentagning. Kl 08.00 på morgonen den 15 provkörs sträckan Avesta C - Södra Verken, en generalrepetition.

Resan går först på resterna av fd Krylbo - Norbergs Järnväg och sedan in på järnverksområdet där spåret har så snäva kurvor att vi blir tvugna att slaka kopplen mellan fordonen för att inte riskera något missöde, hastigheten inne på järnverksområdet är ca 5 km/t.

Väl framme dekoreras lokets front med Avesta Järnverks emblem varefter vi åter går ner till Avesta C för att invänta gästerna.

Vid 11.00 tiden anländer så ett ordinarje persontåg med dom inbjudna gästerna till Avesta C där dom mottas av Avesta Bleck:s blåsorkester.

Sedan dom resande beundrat ångloket och stigit ombord går vi ut på bron över Dalälven för beskådande av den vackra utsikten.

Vi backar åter in till Avesta C och får avgång mot Järnverket.

Allt fungerar perfekt och längst in på järnverksområdet backas tåget in i en utlastningshall som dagen till ära iordningställts som festsal.

Sedan gästerna lämnat tåget vidtogs slaggning och koltagning inne på järnverksområdet.

Därefter påbörjas hemresan till Grängesberg dit vi anländer kl 18.00. Ett mycket lyckat arrangemang är åter genomfört.

 

Tisdagen den 18 oktober kl 07.30 rullar Gb 95 ut från stallplats nr 8 vid lokstallarna på Grängesbergs Malmbangård. Många spärrar upp ögonen lite extra och går närmare för att ta sig en noggrannare titt denna morgon.

"Mörkgrön och svart, det är ju precis som den såg ut", hördes en röst från en av veteranerna vid TGOJ, som med drömmande blick levde sig tillbaka till 1940-talet.

Ja, Gb 95 har återfått sin originalfärg, mörkgrön och svart, en tradition som TGOJ-banorna upprätthöll från dom första lokuppsättningarna som kom från England till mitten av 1940-talet.

 

Sista resan för året äger rum samma dag med Gb 95. Det är ASEA i Ludvika som anlitar oss för en resa Ludvika - Grängesberg M med gäster från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Under en stor del av året har renoveringsarbeten pågått på ångloket M3a nr 101 med bl.a utbyte av en del tuber i pannan och den 9 december är loket påeldat och en provtur utförs på Malmbangården med lyckat resultat.

Ännu återstår en hel del arbeten med loket, bl.a lackering.

 

 

31 st täckta godsvagnar har inköpts från TGOJ för skrotning och reservdelshållning.