Chartrat tåg av Kommunal Dalarna lämnar här Grängesberg med destination Rättvik. Tåget består av lok litt Bt nr 305 plus sex personvagnar. Den 22 maj 2010.
Foto: Dan Thunberg