SJ lokomotor Z4tu nr 316 nyrenoverad och omspårad från 891 till 1093 mm spårvidd. Arbetena har vi utfört åt Köping Uttersbergs Järnvägs Museiförening. Grängesberg den 29 maj 2010.
Foto: Dan Thunberg.

 

Svenska Motorvagnsklubben tillsammans med Köping Uttersbergs Järnvägs Museiförening på besök vid GBBJ Lokmuseum i Grängesberg den 29 maj 2010.
Foto: Dan Thunberg.