Oxelösunds Marknad den 14 maj 2011.
Efter ankomst till Oxelösund, kvällen före, plockas grillen traditionsenligt fram för en välbehövlig måltid. Många grillmästare har det varit under åren så pressen var hård på Ronny som hade ansvaret denna gång.
På 1980-talet och en bit in på 1990-talet körde vi med dubbla ånglok hela sträckan Grängesberg – Oxelösund dagen före marknaden för att sedan växelvis köra med dom två loken under marknadsdagen. 
För att transporterna till och från Oxelösund skulle gå snabbare använde vi oss senare av ellok som dragkraft och enbart använde ånglok under marknadsdagen. Även el, diesel och under ett tillfälle har vi använt motorvagn
under marknadsresorna mellan Oxelösund och Nyköping Södra.
Under årets marknad körde vi med ångloket B nr 1281 samt Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägs ånglok E nr 901 kopplade i varsin ända av tåget under fyra av dom sex t.o.r resorna Oxelösund – Nyköping Södra.
Foto: Dan Thunberg

Bt nr 305 med två av våra träpersonvagnar i Gävle, den 11 september 2010.
Foto: Jan-Erik Hedlöf

 

GBBJ X23 nr 201 i samband med Järnvägsmuseidagen i Gävle den 11 september 2010.
Foto: Jan-Erik Hedlöf

SJ lokomotor Z4tu nr 316 nyrenoverad och omspårad från 891 till 1093 mm spårvidd. Arbetena har vi utfört åt Köping Uttersbergs Järnvägs Museiförening. Grängesberg den 29 maj 2010.
Foto: Dan Thunberg.

 

Svenska Motorvagnsklubben tillsammans med Köping Uttersbergs Järnvägs Museiförening på besök vid GBBJ Lokmuseum i Grängesberg den 29 maj 2010.
Foto: Dan Thunberg.