TGOJ inspektionsbil nr 3 medverkade i världens största bilmässa i Essen, Tyskland,
vilken hade en besökssiffra på 165,800 personer. Bilderna tagna under mässveckan
den 26 till 30 mars 2008.
Foto: Volvo Cars Heritage.

 

TGOJ inspektionsbil nr 3 på
tjänsteuppdrag, här under 
uppehåll i Silverhöjden, juli 1964.
Foto. Dan Thunberg.


 

Presentation av TGOJ inspektionsbil
nr 3 saxat ur Volvo mässbroschyr i
Essen 2008.

   

Resultat från mässan.Volvo-broschyren från ESSEN 2008.

 
 
 

TGOJ inspektionsbil nr 3 "Volvodroska" hämtas av Volvo i Göteborg för att
deltaga i en stor bilmässa i Essen Tyskland. Grängesberg den 19 mars 2008.
Foto: Dan Thunberg


 

Den 26 mars 2008 hämtar vi med vår Hg nr 205 en del materiel i Eskilstuna. 
Första bilden är under uppehåll i Kopparberg med lokförare Bengt Larsson
framför loket. Den andra bilden är tagen i Eskilstuna i väntan på
avgång till Grängesberg.
Foto: Dan Thunberg

 
 
 

GBBJ årsmöte på Brukshotellet i Grängesberg den 1 mars 2008 avslutades
traditionsenligt med supé samt musikunderhållning av Richard Swanström.
Foton: Dan Thunberg

Nyförvärv, ångloket litt B nr 1290.

 

Ångloket litt B nr 1290 och 1270
iordningställde vi för
demonstrationskörningar i samband med
intressenter från Kanada. Loken 
kördes var för sig med 10 personvagnar 
vardera sträckan Ludvika - Fagersta 
och åter respektive Ludvika - 
Rämshyttan och åter. Även vår E2 nr 
1180 medverkade i detta arrangemang. 
B nr 1290, 1270 och E2 1180 på väg 
till Ludvika, här under uppehåll i
Klenshyttan den 12 september 1994.
Foto:Dan Thunberg


 

B nr 1290 framtaget för kalltryckning 
mm. Grängesberg den 13 mars 2008.
Foto:Dan Thunberg

Den 25 januari 2008 anländer TGOJ med 600 meter containervagnar
till Grängesbergs Malmbangård. Förare är Jonas Nilsson TGOJ.
Vagnarna växlas in på bangården med vår T23 nr 126.