Till museets besökare jublades det då under några dagar då ett flertal av fordonen drogs ut ur stallarna. Bilderna visar här TGOJ M3a nr 101 som alla andra lok på de tiden hade blånerad pann och cylinderbeklädnad, ja loket skall tvättas. Beträffande M3-loken var det endast nr 49 som hade pann och cylinderbeklädnanden grönmålad. NOHAB beklagade detta misstag och gjorde en förfråga till TGOJ om man kunde godta detta. TGOJ godtog detta och 49-an blev det på den tiden enda loket med grönmålad panna och cylinderbeklädnad hos nybeställda lok vid denna bana.
Bilderna tagna i Grängesberg den 26 juli 2017.
Foto: Tobias Johansson.

Här håller den stora, tunga och svårt rostskadade asklådan till ångturbinloket M3t nr 71 på att demonteras. En helt ny asklåda kommer att tillverkas.
Foton: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.

Det är något år sedan det var någon timmerlastning på Grängesbergs Malmbangård. Men här lastas det andra den 8 februari 2017 och troligtvis kommer det att bli två till. 
Foto: Anders Danielsson. Bildtext: Dan Thunberg.

Samtliga tuber är nu invalsade i ångpannan på ångturbinloket M3t nr 71. Här pågår kragning av tuberna. Grängesberg mars 2017. 
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.

Kragningsverktyg.
Foto: Tobias Johansson.

Nattväxling av timmertåg på Grängesbergs Malmbangård med T23 126, den 2 februari 2017. 
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.