Här är några bilder på vår nylackerade och nybesiktigade T23 nr 126.
Grängesberg den 23 juni 2005.
Samtliga foton: Dan Thunberg


 
 
 
 

Vår Hg nr 205 under ombyggnad med ATC-utrustning hos TÅGAB.
Kristinehamn den 24 maj 2005.
Foton: Dan Thunberg.

 

M3 nr 49 och M3a nr 101 efter godkänd pannbesiktning utförd av DNV.
Grängesberg den 28 april 2005.
Foto: Dan Thunberg

 

Marknadståg ankommer, från Nyköping
Södra, till Oxelösund i samband med
årets Marknad. Oxelösund den 7 maj 
2005.
Foto: Dan Thunberg


 

Dagen till ära kördes det med
FÖRSTLINGEN 2 på ett stickspår i
Oxelösund, den 7 maj 2005.
Foto: Dan Thunberg

 

Dags för hemfärd från Oxelösund,
den 8 maj 2005.
Foto: Dan Thunberg

 

Tåget under uppehåll i Lindesberg,
den 8 maj 2005.
Foto: Dan Thunberg

TGOJ littera M3 nr 49 utdragen ur stallarna för en del service och underhåll. Grängesberg den 30 juni 2017. 
Foto: Tobias Johansson.

Del av den stora och svårt rostskadade asklådan till ångturbinloket M3t nr 71. Hela asklådan är nu nertagen och den nya kommer att byggas upp bit för bit på plats under fyrboxen. Detta p.g.a. att asklådan gör en U-sväng runt den bakre hjulaxeln som i annat fall skulle innebära att ångpannan lyfts bort. Som originalet kommer den att tillverkas av 10 mm tjock plåt. Grängesberg den 30 juni 2017. 
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.