En liten glutt genom fönstret på GBBJ T23 126 under växling i snöoväder på Malmbangården den 25 januari 2017. 
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.

En strålande Rauli och en lika strålande Tobias, som dock stod bakom kameran, då det nu “endast” återstår 6 av dom 35 stortuberna att installera i ångturbinloket M3t nr 71. Grängesberg den 2 december 2016. 
Foto: Tobias Johansson med bildtext av Dan Thunberg.

Här sågas betongtaket upp på kulverten för den blivande sänkgraven. Arbetet utförs av VOID AB som är ett väletablerat företag www.voidab.se. Grängesberg den 22 november 2016. 
Foto: Dan Thunberg.

Sista sågningen påbörjad i det tjocka betongtaket. Grängesberg den 23 november 2016. 
Foto: Dan Thunberg.

 

Här har det 1 ton tunga betongblocket sågats loss och fallit ner i kulverten, därmed är uppsågningen klar. Grängesberg den 23 november 2016. 
Foto: Dan Thunberg.

För att tex. kunna byta hjul på ånglok är här en sänkgrav under uppförande. Vi använder oss av en kulvert som går under spåren vid lokstallarna. Kulverttaket kommer att sågas upp på en yta av 2 x 2,70 m. Grängesberg den 15 november 2016.
Foto: Dan Thunberg.