Fredagen den 18 januari 2013 levererades Ma 401 från Green Cargo till GBBJ. Ma 401 var det första byggda Ma- loket till TGOJ och har varit i aktiv service hos TGOJ och Green Cargo sedan leveransen från AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Falun 1953. Nu kommer loket att få fortsätta sin bana som museilok och uträtta ett gott arbete för GBBJ. I och med detta förvärv finns samtliga fyra TGOJ ellokstyper bevarade hos GBBJ i Grängesberg. Bilden tagen under uppehåll i Vanneboda.
Foto: Stefan Halldén.

T23 126 ute i snösvängen på Grängesbergs Malmbangård den 28 december 2012.
Foto: Dan Thunberg.

GBBJ julmarknadståg under uppehåll i Köping på väg mot Stockholm den 24 november 2012.
Foto: Stefan Halldén.


Efter några års uppehåll i dom sporadiska timmertransporterna från Grängesberg är det åter dags för GBBJ T23 126 att visa musklerna i det vintriga landskapet. Loket är här klargjort och inväntar dagens timmerväxling. Grängesberg den 8 december 2012.
Foto: Dan Thunberg.

Pågående takläggning av det i övrigt färdigbyggda lokhuset. Grängesberg den 22 oktober 2012.
Foto: Dan Thunberg.