Pågående takläggning av det i övrigt färdigbyggda lokhuset. Grängesberg den 22 oktober 2012.
Foto: Dan Thunberg.

Efter många års dividerande fick vi äntligen förra året byggnadslov för att sätta upp dom 80 meter lokhus som vi haft liggande i över 20 år. Arbetena påbörjades omedelbart under hösten 2011, se bild under rubriken Aktiviteter den 26 november 2011. I dagsläget är allt underarbete klart och montering av lokhuset är i full gång. Grängesberg den 25 september 2012.
Foto: Dan Thunberg.

Renoveringen av den kombinerade person och resgodsvagnen litt CFo nr 86 går framåt. Vagnen har nu fått samma helsvetsade takbeklädnad som våra övriga träpersonvagnar. Grängesberg den 16 september 2012.
Foto: Dan Thunberg.

Efter många års dividerande fick vi äntligen förra året byggnadslov för att sätta upp dom 80 meter lokhus som vi haft liggande i över 20 år. Arbetena påbörjades omedelbart under hösten 2011, se bild under rubriken Aktiviteter den 26 november 2011. I dagsläget är allt underarbete klart och montering av lokhuset är i full gång. Grängesberg den 25 september 2012.
Foto: Dan Thunberg.

Trivselkväll med levande musik, korvgrillning mm vid GBBJ Lokmuseum i Grängesberg den 25 juli 2012.
Foton: Hjördis Eriksson.