En härlig syn som inte skådats sedan den 16 oktober 1982. Ångturbinloket M3t nr 72 var tillsammans med sina systermaskiner nr 71 och 73 placerade i lokstallet på Grängesbergs Malmbangård sedan slutet av 50-talet i beredskapssyfte.
Detta med beredskap ändrades dock senare då man insåg att personal till dessa lok var starkt begränsad varför man hos TGOJ styrelse beslutade att loken skulle bevaras intakt till eftervärlden. År 1980 fick vår förening en förfrågan från TGOJ om vi kunde återställa M3t nr 71 i kördugligt skick till SJ 125 års jubileum året därpå vilket vi också utförde. År 1982 fick vi åter en förfrågan om vi exteriört kunde låna ut och återställa 72-an för utställningsändamål vid Jvm i Gävle, nuvarande Sveriges Järnvägsmuseum. Anledningen till detta var att dåvarande chef i Gävle skulle kunna visa upp de båda tillverkningsnumren, 1000 från deras A lok och nr 2000 från 72-an vilka var tillverkade av NOHAB.
72-an renoverades exteriört av oss och transporterades till Gävle med ångloket Gb nr 95 som dragkraft den 16 oktober 1982.

Grängesberg den 7 december 2009.
Foto: Dan Thunberg

Efter 40 år som NKlJ Z4p nr 4 och spårvidd 891 mm har nu lokomotorn återfått sin tidigare spårvidd 1093 mm. Lokomotorn håller för närvarande på att återställas som SJ Z4tu nr 316 vilken beteckning den hade när den trafikerade Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg. Grängesberg den 19 november 2009.
Foto: Dan Thunberg.

 
 
 
 

Grundlackering av TGOJ litt Z1 nr 24, Grängesberg den 8 september 2009.
Foto: Dan Thunberg.


 

Lackering av underrede på Z1 nr 24, Grängesberg den 11 september 2009.
Foto: Dan Thunberg.


 

Här har Z1 nr 24 återfått sina originalfärger, Grängesberg den 16 september 2009.
Foto: Dan Thunberg.


 

Dom två kvarvarande Z1:orna av ursprungligen fyra. Till vänster nr 21, den första i serien, och till höger den nylackerade nr 24. Grängesberg den 16 september 2009.
Foto: Dan Thunberg.


 

Här lyfts NKlJ Z4p nr 4 upp från sina hjulaxlar och placeras på verkstadstrallor. Lokomotorn skall helrenoveras med bl.a. vidgning av spårvidden från 891 mm till 1093 mm och återställas som SJ litt Z4tu nr 316. Grängesberg den 17 september 2009.
Foto: Dan Thunberg.

Korgen till den kombinerade post och resgodsvagnen, OFWJ litt DF nr 1121, hämtades i Åkers Styckebruk och transporterades till Grängesberg med lastbil. Här ankommer transporten Grängesbergs Malmbangård där korgen lastas över på verkstadstrallor. Den 19 oktobger 2009.
Foto: Dan Thunberg.


 
 
 

Under en del år har vi för, Grängesbergsskollovskoloniförening, kört tåg till Strömstsd där många Grängesbergare m.fl. under sina sommarlov varit på koloni på Öddö. X23 201 under ett uppehåll i Laxå på väg till Strömstad. Den 4 september 2009.
Foto: Annette Kusma.


 

En av förarna var Lars "Dallas" Dahlman.
Foto: Annette Kusma.


 

Förutom körtillstånd tar Jonas Nilsson även emot delgivningsorder av tågklareraren i Uddevalla. 
Foto: Annette Kusma.

 

Slutstation Strömstad.
Foto: Annette Kusma.


 

Utsikt över havet i Strömstad.
Foto: Annette Kusma.


 

Annette Kusma, Hans Krysén och Karl-Gunnar Johansson i samspråk under uppehåll i Hällefors på hemresan från Strömstad den 6 september 2009.
Foto: Jonas Nilsson.Den 7 september 2009 kör vi en resa med ett tidstypiskt 1950-tals tåg på bansträckan Ludvika - Grängesberg - Ludvika. Det var Ludvika Kommunstyrelse som besökte Lokmuseet där det utspisades kaffe och macka på förmiddagen. Därefter begav sig dom ca 70 deltagarna till Cassels för underhållning och lunch. Vid 15:30 tiden var det dags för återresan till Ludvika med det tidsenliga tåget bestående av elektroloket TGOJ Hg nr 205 och träpersonvagnar.
Foto: Dan Thunberg