Fyr i fyrboxen

Detta är inget grillparty även om man skulle önska det. Detta är undersidan av fyrboxen med full fyr efter ytterligare dragning av någon enstaka läckande tub samt diktning av en stagbult. Ångpannan verkar nu helt okay vilket är väldigt glädjande. Grängesberg den 8 maj 2018.
Foto: Tobias Johansson.
Bildtext: Dan Thunberg.

2018-05-22 20:25

 

Delar av 71-ans asklåda

Delar till 71-ans asklåda. Vi ser värmeskölden till bakre hjulaxeln, en av damparna samt röret till asklådespolningen. Av illustrativa skäl en del av gamla spolröret bredvid det nya. Grängesberg den 26 mars 2018.
Foton: Tobias Johansson.

2018-03-28 17:59

   

Nya tuber i M3t nr 71

Det har varit och är en omfattande renovering av ångturbinloket M3t nr 71 som kommer att fortsätta en tid framöver. Packningar har utbytts, ventiler har slipats, ny asklåda är under tillverkning mm, mm, mm. Bilderna visar eftervalsning av stortub i fyrboxen samt dom färdigvalsade och kragade tuberna i fyrboxplåten. Grängesberg den 16 februari 2018.
Foton: Tobias Johansson
Bildtext: Dan Thunberg.

2018-03-19 19:49

   

Fortsatt renovering av M3t nr 71

Här har Ronny tillverkat valvbågar för uppgjutning av tegelvalvet i fyrboxen på ångturbinloket M3t nr 71. Grängesberg den 20 november 2017.
Foto: Dan Thunberg.

2017-11-20 16:23

   

M3t nr71

Turbinloket M3t nr 71 står som prioritet nummer ett att bli färdigrenoverad. Denna bild är från en SJK utfärd mellan Ludvika och Eskilstuna under uppehåll i Arboga den 4 juni 1966.
Foto: Dan Thunberg.

 

En av våra betydande medlemmar som var med nästan från starten var Hans Erik “Nora” Eriksson, här som eldare på turbinloket tillsammans med instruktionsföraren Fritz Ferdinand Åkerström. Arboga den 4 juni 1966.
Foto: Dan Thunberg.

2017-10-15 11:48