I pressande värme, drygt 31 grader C i skuggan, växlade vi massaved på bangården.
Svettigt tyckte alla förutom T23-an som tycktes må alldeles utmärkt i denna
temperatur. Grängesberg den 5 juni 2008.
Foto: Dan Thunberg.

GBBJ arrangemang i samband med Svenska Järnvägsklubbens resa, den 23 maj 2008.
Samtliga foton:Dan Thunberg.


 

Hg nr 205 ankommer till Smedjebacken med 170 SJK-resenärer. 
I aktern Bt nr 305.


 

Hg 205 med resenärerna anländer 
till Grängesbergs Malmbangård 
för besök vid Lokmuseet. Bt 305 
lämnades i Ludvika för att dra 
SJKs tomtåg till Grängesberg.


 

Med T23 nr 126 dras tåget in 
till museet.


 

Bt och Ra-lok med SJK-tåget 
ankommer Grängesbergs 
Malmbangård för upphämtning av
resenärerna för vidarebefordran 
till Hällefors.


 

Tågbyte vid Grängesbergs Malmbangård.

 
 

TGOJ inspektionsbil nr 3 medverkade i världens största bilmässa i Essen, Tyskland,
vilken hade en besökssiffra på 165,800 personer. Bilderna tagna under mässveckan
den 26 till 30 mars 2008.
Foto: Volvo Cars Heritage.

 

TGOJ inspektionsbil nr 3 på
tjänsteuppdrag, här under 
uppehåll i Silverhöjden, juli 1964.
Foto. Dan Thunberg.


 

Presentation av TGOJ inspektionsbil
nr 3 saxat ur Volvo mässbroschyr i
Essen 2008.

   

Resultat från mässan.Volvo-broschyren från ESSEN 2008.

 
 
 

T23 nr 126 med persontåg vid Nyköping
Södra.
Foto: Dan Thunberg

 

Röjning av buskar vid Nyköping S.
Foto: Lars Åhlström

 

Resenärer lämnar tåget och styr kosan
mot marknadsplatsen i Oxelösund.
Foto: Lars Åhlström

 

Marknadsbesökare ombord på tåget, på
en av de sex returresorna till
Nyköping.
Foto: Lars Åhlström

 

Biljettförsäljning vid Nyköping Södra.
Foto: Lars Åhlström

 

Rundgång med T23-an i Oxelösund för en
ny resa till Nyköping S.
Foto: Lars Åhlström

 

Städpatrull. En fiskmås lyckades hitta
resterna av en fläskkotlett efter
föregående kvälls grillning.
Foto: Lars Åhlström

 

Dags för hemfärd från Oxelösund.
Dragare är Hg nr 205.
Foto: Dan Thunberg

 

T23 nr 126 efter hemkomst och utförd
växling av marknadståg mm något
efter midnatt den 11 maj 2008.
Foto: Dan Thunberg

 

Stallning av loken.
Foto: Dan Thunberg

 

TGOJ inspektionsbil nr 3 "Volvodroska" hämtas av Volvo i Göteborg för att
deltaga i en stor bilmässa i Essen Tyskland. Grängesberg den 19 mars 2008.
Foto: Dan Thunberg


 

Den 26 mars 2008 hämtar vi med vår Hg nr 205 en del materiel i Eskilstuna. 
Första bilden är under uppehåll i Kopparberg med lokförare Bengt Larsson
framför loket. Den andra bilden är tagen i Eskilstuna i väntan på
avgång till Grängesberg.
Foto: Dan Thunberg