Den årliga besiktningen av våra fordon utförs av Interfleet. Här är det T23 126
som genomgår granskning av besiktningsman Christer Andersson. Grängesberg den 21
april 2006.
Foto:Dan Thunberg.

 

Renovering av öppna godsvagnar. Vagnarna är TGOJ litt Ns nr 1484 och OFWJ litt NN
nr 367. Grängesberg den 19 april 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Renovering av Ka nr 692. Grängesberg den 23 november 2005.
Foto: Dan Thunberg

   

Renovering av ångloket E2 nr 1180,
Grängesberg den 23 november 2005.
Foto: Dan Thunberg

 

Efter att vi fått ett skärverktyg
tillverkat kunde vi vidga dom ovala
hålen till stortuberna i främre 
tubplåten och därmed fortsätta 
tubningen av Ka nr 692. Grängesberg
den 16 mars 2006.
Foto: Dan Thunberg


 

Det blev vinter även detta år.
Grängesberg den 16 mars 2006
Foto: Dan Thunberg

 

E 902 som stått uppställd i över 10 år lämnar tillsammans med ett B-lok,
Grängesberg. Den 13 november 2005.
Foto: Dan Thunberg