Samtliga foton tagna av Tobias Johansson och bildtext av Dan Thunberg. Grängesberg den 4 november 2016.

 

Då ingen ovalitet finns i fyrboxens tubhål behövs ingen brotschning där. Däremot utförs en noggrann putsning med roterande stålborste av tubhålen inför insättande av tuberna.

 

Rengjorda tubhål i fyrboxen klara för insättning av tuber.

 

Två rader med stortuber insatta som varvas med insättande av småtuber.

Första stortuben “inpetad” i pannan på ångturbinloket M3t nr 71. Tobias i sotskåpet och Rauli inuti pannan. Grängesberg den 5 oktober 2016.
Foto: Dan Thunberg.

Förr var det enkelt att beställa tuber till ånglok, alla visste vad det handlade om, det gällde bara att förhandla om pris från dom olika företagen och naturligtvis få certifikat på tuberna. Efter nästan ett års förhandlingar med olika företag fick vi dock napp med ett företag som kunde leverera stortuber till ångturbinloket M3t-71. Företaget kunde dock inte krympa tuberna till det mått som skall vara i fyrboxänden varför BJs i Göteborg erbjöd oss att använda deras krympverktyg. Detta visade sig inte passa till våra tuber varför vi var tvungna att få ett nytt pressverktyg tillverkat. Inte nog med detta. När delegationen från Grängesberg åkte ner till Göteborg för detta arbete hade firman skickat en del av tuberna till fel adress. Allt ordnade sig till slut efter många telefonsamtal och arbetet kunde slutföras.

 

Feltransporterade tuber har ankommit den 8 september 2016, Rauli och Lars kontrollräknar. 
Foto: Tobias Johansson

 

Rauli monterar de tre mothållen som pressade tuben mot underlaget för att undvika att tuben böjde sig under trycket. 
Foto: Tobias Johansson

 

Mothållet vid maskinens ända fick lyftas upp och ned för att få in och ut tuberna ur maskinen 
Foto: Tobias Johansson

 

Koningsverktyget till vänster och hydraulkolven som pressade med okänt antal hundra ton till höger 
Foto: Tobias Johansson

 

Arbetet var hårt och tungt, även om själva pressningen sköttes av maskinen. Rauli tar i för full kraft när den pressade tuben skulle lossas ur verktyget 
Foto: Tobias Johansson

 

En nypressad tub precis lösgjord från verktyget men ännu kvar i maskinen 
Foto: Tobias Johansson

 

Tre klara tuber och några som väntar på sitt öde. Alla tuber blev dock färdigkrympta denna dag. Transport till Grängesberg är beställd. 
Foto: Tobias Johansson

I väntan på , ja man kan säga en otålig väntan på att stortuberna skall anlända till Grängesberg, växlas ångturbinloket M3t nr 71 med bortkopplad tender ut på vändskivan för att ställas in i ett av verkstadsstallarnas utrymme för tubvalsning mm. Grängesberg den 11 september 2016. 
Foto: Tobias Johansson

Här är några bilder från en av Trivselkvällarna i juli vid Lokmuseet i Grängesberg. Många passade på att i det vackra vädret njuta av levande musik och korvgrillning mm.
Foto: Hjördis Eriksson
Bildtext: Dan Thunberg