Stora arbetsinsatser har utförts för att rädda den fallfärdiga och unika kombinerade person/resgodsvagnen CFo nr 86. Dom sista åren, slutet av 1950-talet till mitten av 1960-talet, gick vagnen med i lokalgodstågen på den norra linjen i tåg 312 och 313. Överfördes sedan till tjänstevagnsregistret som hjälpvagn i Kopparberg. Vagnen är exteriört återställd och bilden visar den i stort sett färdigställda resgodsavdelningen. Grängesberg den 18 april 2013. 
Foto: Dan Thunberg.

T23 126 i timmerväxling på Grängesbergs Malmbangård den 23 mars 2013.
Foto: Hjördis Eriksson.

T23 126 ute i snösvängen på Grängesbergs Malmbangård den 28 december 2012.
Foto: Dan Thunberg.

Fredagen den 18 januari 2013 levererades Ma 401 från Green Cargo till GBBJ. Ma 401 var det första byggda Ma- loket till TGOJ och har varit i aktiv service hos TGOJ och Green Cargo sedan leveransen från AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Falun 1953. Nu kommer loket att få fortsätta sin bana som museilok och uträtta ett gott arbete för GBBJ. I och med detta förvärv finns samtliga fyra TGOJ ellokstyper bevarade hos GBBJ i Grängesberg. Bilden tagen under uppehåll i Vanneboda.
Foto: Stefan Halldén.


Efter några års uppehåll i dom sporadiska timmertransporterna från Grängesberg är det åter dags för GBBJ T23 126 att visa musklerna i det vintriga landskapet. Loket är här klargjort och inväntar dagens timmerväxling. Grängesberg den 8 december 2012.
Foto: Dan Thunberg.