För ca 25 år sedan påbörjades renovering av den kombinerade person och resgodsvagnen TGOJ litt CFo nr 86, f.d. DEVA vagn. Renoveringen denna gång lades dock på is p.g.a. pengabrist mm. Renoveringen har under hösten återupptagits då vi kunde konstatera att taket inte skulle stoppa en vinter till. Vagnen kommer att tas in i verkstaden under vintern och genomgå en fullständig renovering. Grängesberg den 26 november 2011.
Foto: Dan Thunberg.

 

Östra banmästarspåret håller på att få sig en ordentlig upprustning och förbereds även för att kunna hysa ett lokskjul på 80 meter. Spåret som endast har varit ett uppställningsspår var i så dåligt skick att vi med största försiktighet kunde dra bort dom vagnar som stod uppställda där. En utfyllnad och breddning av banvallen med ca 3000 kubikmeter bergmassor har utförts och samtliga sliper har utbytts. Grängesberg den 26 november 2011.
Foto: Dan Thunberg.

Peter Ohlsson, Dalarnas Tidningar, kom med en förfrågan om möjlighet fanns att ha ett ånglok påeldat på kollegan Freddy Nylunds 60 års dag. Sagt och gjort, vi satte fyr i pannan på ångloket B nr 1281, kopplade till serveringsvagnen BCo3 nr 12 samt kopplade ångvärmen till vagnen där det senare bjöds på smörgåstårta. Här ser vi födelsedagsbarnet Freddy Nylund för dagen iförd uniformsmössa. Grängesberg den 27 oktober 2011.
Foto: Johan Sörensen.

 

Efter en åktur med ånglok poserar här födelsedagsbarnet Freddy Nylund tillsammans med Lokmuseets Dan Thunberg.
Foto: Johan Sörensen.

 

Reportrar, fotografer mm från Dalarnas Tidningar framför “utflyktståget”.
Foto: Johan Sörensen.

Lördagen den 13 augusti fick vi ett trevligt besök vid Lokmuseet i Grängesberg. Det var Jan Blom från Borlänge som kom med sin “Volvodroska” PV831 årsmodell 1954. Kusinen ställdes upp bredvid vår rälsgående “droska” för ett släktfoto.
Foto: Jan-Erik Hedlöf

Fd TGOJ motordressin Ba nr 50 åter på hemmaplan. Motordressinen var stationerad på Grängesbergs Malmbangård under 1960 och 1970-talet. På något sätt hamnade den på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle vilka välvilligt lät oss inköpa densamma.
Grängesberg den 5 oktober 2011.
Foto: Dan Thunberg

 

En något demolerad Ba nr 50 efter att ha blivit påkörd på Grängesbergs Malmbangård, april 1966.
Foto: Dan Thunberg

 


Trivselkvällar med levande musik och grillning vid “lokgrillen” är ett uppskattat inslag som genomförs fyra kvällar varje år vid Lokmuseet i Grängesberg.
Här är det full fart den 26 juli 2011.
Foton: Hjördis Eriksson.