På grund av platsbrist har GIA 
Industri AB varit inhysta hos oss för
renovering av Banverkets MTR 1676B,
som för övrigt är tillverkad av GIA.
Grängesberg den 9 oktober 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

MTR 1676B klar för leverans efter
renovering som bl.a. bestod av hjul
och växellådsbyte.
Grängesberg den 29 november 2007.
Foto: dan Thunberg

 

Från TÅGAB i Kristinehamn har vi fått överta lokomotorn litt Z1 nr 201, fd TGOJ
Z1 nr 24. Loket transporterades av TÅGAB till Hällefors, upplastad på vagn, där
vi hämtade den med vår Hg nr 205 den 28 november 2007.
Grängesberg den 29 november 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Årets sista trivselkväll vid Lokmuseet ägde rum den 7 augusti 2007.
Foto: Lars Åhlström.

 

Bt 305 på väg till Oxelösund och 
Oxelömarknad, här under uppehåll i
Storå den 4 maj 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Marknadståg med B-lok den 5 maj 2007.
Foto: Stefan Hedlöf

 

Resenärer från Nyköping stiger av
tåget i Oxelösund, den 5 maj 2007.
Foto: Lars Åhlström

 

Del av marknadsområdet i Oxelösund.
Foto: Stefan Hedlöf

 

E2 nr 1072 iordninggjord för transport 
till Värnamo.
Grängesberg den 1 juni 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Transporten klar för avgång från
Grängesbergs Malmbangård kl 06:05
den 2 juni 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Smörjuppehåll i Lindesberg.
Foto: Lars Åhlström

 

Smörjuppehåll i Frinnaryd.
Foto: Lars Åhlström

 

Slutdestination för vår del, Värnamo.
Foto: Dan Thunberg

 

Dagen därpå, den 3 juni. Tåget klart
för avgång från Värnamo till
Grängesberg.
Foto: Dan Thunberg

 

TRABANT & IFA - KLUBBEN SVERIGE höll sitt årsmöte i strålande solsken vid
Lokmuseet Grängesberg den 14 april 2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi